Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Startsida

Den 20 oktober 2019 är det allmänna val på Åland.

Då väljs i lagtingsvalet 30 medlemmar till Ålands lagting. Lagtinget väljs för fyra år.

Dessutom väljs i kommunalvalet så många medlemmar till kommunfullmäktige i varje kommun som kommunen har bestämt, dock minst nio medlemmar till varje kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljs också för fyra år.

Den här webbplatsen innehåller allmän information om lagtingsvalet och kommunalvalet.

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 8.3.2019