Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Startsida

Den 20 oktober 2019 är det allmänna val på Åland.

Då väljs i lagtingsvalet 30 medlemmar till Ålands lagting. Lagtinget väljs för fyra år.

Dessutom väljs i kommunalvalet så många medlemmar till kommunfullmäktige i varje kommun som kommunen har bestämt, dock minst nio medlemmar till varje kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljs också för fyra år.

Den här webbplatsen innehåller allmän information om lagtingsvalet och kommunalvalet.

Nyheter

Bild på kuvert för 1-klasspost med adressen.

OBS! Returadress för brevröster från Sverige

Brevröster från Sverige ska skickas till följande adress: Ålandsbanken Abp Att.: <skriv din åländska hemkommun här> 107 81 STOCKHOLM OBS! Det är viktigt att använda det utskickade svarskuvertet...
Läs mer om OBS! Returadress för brevröster från Sverige ›

Ingen röstning via internet.

Tyvärr är röstningen via internet inställd. Orsaken till detta är att de säkerhetstester som har gjorts av den slutliga versionen visar vissa tveksamheter. Dessa har inte ansetts acceptabla. För dig...
Läs mer om Ingen röstning via internet. ›

Förtidsröstning 5-15 oktober – Så här kan du rösta

Du kan förtidsrösta på ett allmänt förtidsröstningsställe under förtidsröstningstiden från lördagen den 5 oktober till tisdagen den 15 oktober. Det finns allmänna förtidsröstningsställen i de flesta...
Läs mer om Förtidsröstning 5-15 oktober – Så här kan du rösta ›

Informationstillfälle 3 för kommunala valmyndigheter

Idag har det tredje och sista informationstillfället för kommunala valmyndigheter hållits. Valadministratör Casper Wrede berättade mer ingående om valförrättning och rösträkning i de åländska valen...
Läs mer om Informationstillfälle 3 för kommunala valmyndigheter ›

Informationstillfälle 2 för kommunala valmyndigheter

Idag har det andra av tre informationstillfällen för kommunala valmyndigheter hållits. Valadministratör Casper Wrede berättade mer ingående om förtidsröstning i de åländska valen 2019 och svarade på...
Läs mer om Informationstillfälle 2 för kommunala valmyndigheter ›
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 8.3.2019