Åländska flaggor på Självstyrelsegården.

Den 15 oktober 2023 är det allmänna val på Åland.

I lagtingsvalet väljs 30 ledamöter till Ålands lagting. Lagtinget väljs för fyra år.

I kommunalvalet väljs ledamöter till kommunernas fullmäktige. Kommunfullmäktige väljs också för fyra år.

Förtidsröstning ordnas vid allmänna förtidsröstningsställen på Åland mellan den 30 september och 10 oktober.

Du kan även förtidsrösta vid en inrättning, vid allmänna förtidsröstningsställen utanför Åland och genom brev. 

Nyheter

Nylansering av val.ax

Landskapsregeringen har nylanserat hemsidan val.ax som innehåller information om lagtings- och kommunalval. Nästa ordinarie lagtings- och kommunalval förrättas söndagen den 15 oktober 2023. Inför...

Ett år kvar till lagtings- och kommunalval

Nästa ordinarie lagtings- och kommunalval förrättas söndagen den 15 oktober 2023. Förtidsröstning ordnas mellan lördagen den 30 september och tisdagen den 10 oktober 2023.

Tidpunkten för nästa ordinarie val

Nästa ordinarie lagtings- och kommunval ordnas söndagen den 15 oktober 2023. Förtidsröstning ordnas mellan lördagen den 30 september fram till och med tisdagen den 10 oktober. Den här hemsidan...