Publicerade redovisningar över valfinansiering

Enligt landskapslagen (2011:17) om valfinansiering ska invalda kandidater och de politiska föreningarna redovisa sina valkostnader efter valet. Detta gäller för såväl lagtinget som för kommunfullmäktige. 

Syftet med redovisningarna är att öka öppenheten kring valfinansieringen samt informationen om kandidaternas och de politiska föreningarnas bindningar. Landskapsrevisionen är den myndighet som samlar in och granskar redovisningarna.

Redovisningen efter valet 2023 ska vara inne senast den 19 januari 2024. Efter att redovisningarna lämnas in publiceras de löpande här på val.ax. 

Om du ska redovisa hittar du mer information här.

Här hittar du publicerade redovisningar: