Kontrollera din rösträtt

Om du inte får ett röstkort är det viktigt att du kontrollerar din rösträtt. Röstkorten sänds ut under första halvan av september. 

Uppgifterna i rösträttsregistret finns tillgängliga för granskning hos Magistraten vid Statens ämbetsverk på Åland från och med torsdagen den 7 september. Magistratens öppettider är vardagar mellan klockan 9 - 16.15. Tel. 0295 017 200. 

Statens Ämbetsverk kan ge utdrag ur rösträttsregistret. Personbeteckning anges enbart i utdrag som ges till den som utdraget gäller eller till en valmyndighet. Om utdraget ges till någon annan ska personbeteckningen utelämnas. Utdraget ges avgiftsfritt till den som utdraget gäller och till valmyndigheten.

Rättelseyrkande

Om du anser att du felaktigt har utelämnats ur rösträttsregistret eller att en anteckning i rösträttsregistret om dig är oriktig kan du lämna in ett skriftligt rättelseyrkande. Rättelseyrkandet ska vara inlämnat till Centralnämnden för lagtingsval senast måndagen den 25 september klockan 16.00. 

Rättelseyrkandet ska lämnas in genom att använda den elektroniska blankett som finns här på sidan eller genom att använda den utskriftsbara blanketten. Din hemkommun ska bistå dig med detta vid behov.

Avgörande av rättelseyrkande

Centralnämnden för lagtingsval avgör rättelseyrkanden. Ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande ska delges den som framställt yrkandet genom bevislig delgivning. Om beslutet innebär att personen i fråga införs i rösträttsregistret, ska centralnämnden för lagtingsval samtidigt skicka ett röstkort till honom eller henne.