Valstatistik

På Ålands statistik- och utredningsbyrås hemsida finns statistik från tidigare lagtings- och kommunalval.

Valdeltagande i lagtingsval sedan 1975

Valdeltagande (%)
År Totalt Kvinnor Män
1975 62,9 62,0 63,8
1979 60,0 59,2 60,9
1983 64,4 64,6 64,3
1987 64,3 - -
1991 62,4 62,9 61,8
1995 62,5 63,6 61,4
1999 66,0 67,3 64,6
2003 67,6 69,1 66,0
2007 67,8 69,8 65,8
2011 66,9 69,0 64,7
2015 70,4 72,6 68,2
2019 69,7 71,3 68,0
2023 68,3 70,6 65,9