Formulär

På den här sidan, under bilagor, hittar valmyndigheter formulär som kan skrivas ut. 

  • Blanketterna för kandidatnominering i lagtingsval och kommunalval hittas här (lagtingsvalet) och här (kommunalvalet).
  • Beställning av brevröstningshandlingar kan också göras elektroniskt via den här sidan.
  • Rättelseyrkanden rörande rösträttsregistret kan också göras elektroniskt via den här sidan