Händelserapportering valet 2023

Tillsammans förbättrar vi de allmänna valen!

Som övergripande valmyndighet strävar Ålands landskapsregering efter att ständigt förbättra genomförandet av lagtings- och kommunalval. Därför är det viktigt att landskapsregeringen får information om saker som kan förbättras.

Genom en händelserapportering kan du meddela om praktiska saker som du anser att har fungerat mindre bra i genomförandet av lagtings- och kommunalval. Vem som helst kan lämna in en rapport. Rapporteringen kan göras anonymt men om saken behöver utredas närmare underlättar det om vi får dina kontaktuppgifter. Landskapsregeringen kontaktar inte alla som har lämnat in en rapport.

Rapporterna kommer inte att publiceras någonstans men är offentliga om det inte finns någon särskild omständighet som gör att en rapport enligt offentlighetslagen (2021:79) för Åland ska vara sekretessbelagd.

Du kan inte lämna in besvär till domstol över val eller beslut som rör val via den här blanketten. Mer information om besvär till domstol hittar du här.

För att möjliggöra arbetet med ständiga förbättringar är vi tacksamma för att t.ex. följande rapporteras in:

  • Skyltningen vid vallokalen/förtidsröstningsstället var inte tillräckligt tydlig
  • Någon störde ordningen vid vallokalen/förtidsröstningsstället.
  • Svårt att hitta information om…
  • Fick inte tillräcklig information/hjälp av valfunktionärerna på vallokalen/förtidsröstningsstället
  • Det saknades information på val.ax om…
  • Osv.

En händelserapportering görs elektroniskt via blanketten på den här sidan.