Kommunalval

Kommunernas fullmäktige utses för fyra kalenderår åt gången genom omedelbara, hemliga och proportionella val. Alla röstberättigade kommunmedlemmar har en röst. Du kan läsa mer om centrala principer vid valförrättning här. 

Ordinarie kommunalval förrättas den tredje söndagen i oktober vart fjärde år. Ordinarie kommunalval förrättas samtidigt som ordinarie lagtingsval.

Antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas bestäms i förhållande till kommunens invånarantal på valårets första dag enligt vad som anges i 38 § i kommunallagen för landskapet Åland. 

Kommunens fullmäktige kan före utgången av april månad under valåret besluta att antalet ledamöter som väljs skall vara högre eller lägre än vad som anges i 38 § kommunallagen. Antalet ledamöter skall dock alltid vara udda och får inte understiga nio.

I tabellen nedan kan du se hur många fullmäktigeledamöter som ska väljas i respektive kommun i kommunalvalet 2023.

Fullmäktigeledamöter som ska väljas i respektive kommun i kommunalvalet 2023.
Kommun: Antal fullmäktigeledamöter:
Brändö 11
Eckerö 11
Finström 17
Föglö 9
Geta 9
Hammarland 15
Jomala 21
Kumlinge 9
Kökar 9
Lemland 15
Lumparland 9
Mariehamn 27
Saltvik 15
Sottunga 9
Sund 13
Vårdö 9