Åländska flaggor på Självstyrelseplatsen.

Om val på Åland

På de här sidorna finns information om lagtingsval, kommunalval, lagstiftning, besvär över val och mycket mer som rör val på Åland. Mer information hittar du under respektive underrubrik i menyn.

På landskapsregeringens sida på YouTube hittar du även en animerad informationsfilm om val på Åland som togs fram under projektet En säker hamn 2018-2021. Klicka här för att komma till filmen.

Viktiga datum 2023

Här finns en sammanfattad lista över viktiga datum under valåret 2023. Lagtings- och kommunalval förrättas söndagen den 15 oktober 2023. En mer detaljerad tidtabell över valåret 2023 hittar du här.

  • Lördag 15 juli: Beställning av brevröstningshandlingar inleds.
  • Måndag 4 september: Rösträttsregistret upprättas.
  • Torsdag 7 september: Rösträttsregistret finns tillgängligt för granskning.
  • Måndag 11 september: Kandidatanmälan ska vara centralvalnämnderna tillhanda senast kl. 16.00.
  • Måndag 18 september: Kandidatlistorna fastställs. Röstning per brev får göras tidigast från denna dag.
  • Måndag 25 september: Rättelseyrkande som gäller rösträttsregistret ska vara inlämnat.
  • Lördag 30 september: Förtidsröstningstiden inleds.
  • Tisdag 10 oktober: Förtidsröstningstiden avslutas.
  • Fredag 13 oktober: Brevröstningsförsändelser måste vara de kommunala centralvalnämnderna tillhanda senast kl. 19.00.
  • Söndag 15 oktober: Valdag. Röstning i vallokaler.