Kostnaderna för valförrättning

I 117 § vallagen bestäms hur kostnadsfördelningen ser ut i samband med val. 

Landskapsregeringen svarar för

1) kostnaderna för centralnämnden för lagtingsval,

2) kostnaderna för rösträttsregistret och vallängderna,

3) kostnaderna för valförrättarna och de allmänna förtidsröstningsställena,

4) kostnaderna vid kommunalvalet för tryckning av valsedlar, röstkort samt handlingar för förtidsröstningen,

6) anskaffningen av och kostnaderna för de tillbehör för försegling som centralnämnder och valnämnder behöver.

Kommunen svarar för kostnaderna för den kommunala centralvalnämnden, valnämnderna och valbestyrelserna. Landskapsregeringen ersätter dock kommunen för hälften av kostnaderna för arvoden, dagtraktamenten och ersättning för resekostnader som betalats till medlemmar, ersättare och biträden i valnämnder och valbestyrelser.

Vid omval eller nyval till lagtinget svarar landskapsregeringen för alla kostnader. Vid omval till kommunernas fullmäktige eller kommunalt fyllnadsval svarar kommunen för alla kostnader.