Förtidsrösta vid ett förtidsröstningsställe utanför Åland

Du kan förtidsrösta på ett allmänt förtidsröstningsställe utanför Åland under förtidsröstningstiden från lördagen den 30 september till torsdagen den 5 oktober. Det finns allmänna förtidsröstningsställen i Finland, Sverige, Danmark och Belgien (du hittar den kompletta listan nedan). De allmänna förtidsröstningsställena är öppna på olika tider och dagar. Kontrollera tiden på förhand, t.ex. här på val.ax. 

Du kan rösta på vilket allmänt förtidsröstningsställe utanför Åland som helst. Du behöver inte vara bosatt utanför Åland för att få rösta vid ett allmänt förtidsröstningsställe utanför Åland - samtliga väljare kan rösta. 

Var beredd att legitimera dig och ta gärna med röstkortet så går förtidsröstningen smidigare. Valförrättarna på platsen visar hur du ska göra. Om du behöver hjälp har du rätt till ett valbiträde. Du kan också anlita någon som du själv väljer som valbiträde. Mer information om rätt till ett valbiträde hittas här.

Förtidsröstningsställen utanför Åland 2023
Stat Förrättningsort Ställe Datum och tid
Belgien Bryssel Finlands ambassad 2.10 kl. 14-19
Danmark Köpenhamn Finlands ambassad 30.9 kl. 12-17
Finland Helsingfors Ålands representation

30.9 kl. 10-15

1.10 kl. 10-15

2.10 kl. 09-19

  Vasa Havtornen, Åbo Akademis Studentkår 3.10 kl. 14-19
  Åbo Kåren, Åbo Akademis Studentkår 4.10 kl. 14-19
Sverige Göteborg Allégården, Göteborgs stad 1.10 kl. 15-18
  Stockholm Finlands ambassad

4.10 kl. 12-19

5.10 kl. 12-19

  Uppsala Fyrishov, Uppsala kommun 3.10 kl. 15-19
  Örebro Långhuset (L103), Örebro Universitet 2.10 kl. 14-19

Adresser:

Belgien:

Finlands Ambassad i Bryssel, Avenue de Cortenbergh 80

Danmark:

Finlands Ambassad i Köpenhamn, Sankt Annae Plads 24

Finland:

Ålands representation i Helsingfors, Annegatan 22 A 3

Havtornen i Vasa, Inre Hamnen

Kåren i Åbo, Tavastgatan 22

Sverige:

Allégården i Göteborg, Södra Allégatan 4

Finlands ambassad i Stockholm, Gärdesgatan 9-11

Fyrishov i Uppsala, Idrottsgatan 2

Långhuset i Örebro (L103), Fakultetsgatan 1

 

Information om hinder:

Enligt beslut av justitieombudsmannen ska väljarna informeras om det finns eventuella hinder vid ett röstningsställe. Följande hinder har noterats:

  • Vid representationen i Helsingfors finns en lägre tröskel vid ytterdörren. Ramp för t.ex. rullstol och rullator finns och fälls ut genom att ringa numret vid ytterdörren.