Redovisning över valfinansiering 2023 - Geta

På den här sidan hittar du de invalda fullmäktigeledamöternas redovisning över valfinansiering för kommunalvalet 2023. Du hittar redovisningarna under bilagor. 

Sidan uppdateras kontinuerligt. Redovisningar kan inlämnas till och med fredagen den 19 januari 2024.