Förtidsrösta i inrättningar som sjukhus, åldringshem och sjukhem

Förtidsröstning i sjukhus, åldringshem och andra inrättningar ordnas av en särskild valbestyrelse, som kommunen har utsett. Valbestyrelsens medlemmar kommer till inrättningen för att ge dem som vistas där möjlighet att rösta. Röstningen anordnas under en eller högst två dagar, vid tider som valbestyrelsen bestämmer. Tiden meddelas i förväg genom ett väl synligt anslag.

Observera att det endast är de som vistas eller vårdas i inrättningen som får rösta på detta sätt. Personalen har inte rätt att rösta vid en inrättning. Inte heller besökare (t.ex. den som tillfälligt besöker en poliklinik på sjukhuset) har rätt att rösta vid inrättningen. 

Här nedanför finns en lista över inrättningar där det ordnas förtidsröstning i lagtings- och kommunalvalet 2023. 

Förtidsröstning vid inrättningar
Kommun Inrättningar
Brändö Solkulla
Eckerö Solgården
Finström Rosengård
Föglö Annagården
Geta Hemgården
Jomala Oasen
Kumlinge Annagården
Kökar Sommarängen
Lemland

Stiftelsen hemmet

Sveagården

Lumparland Kapellhagen
Mariehamn

Ålands centralsjukhus

Trobergshemmet

Odalgården

Saltvik Sunnanberg
Sund Tallgården