Förtidsrösta vid ett förtidsröstningsställe på Åland

Du kan förtidsrösta på ett allmänt förtidsröstningsställe på Åland under förtidsröstningstiden från lördagen den 30 september till tisdagen den 10 oktober. Det finns allmänna förtidsröstningsställen i de flesta kommuner över hela Åland. Det kan vara ett postkontor, kommunkansliet eller något annat ställe som kommunen har bestämt. De allmänna förtidsröstningsställena är öppna på olika tider. Kontrollera tiden på förhand, t.ex. här på val.ax eller via din kommun.

Du kan rösta på vilket allmänt förtidsröstningsställe som helst. Det behöver inte vara i din egen hemkommun.

Var beredd att legitimera dig och ta gärna med röstkortet så går förtidsröstningen smidigare. Valförrättarna på platsen visar hur du ska göra. Om du behöver hjälp har du rätt till ett valbiträde. Du kan också anlita någon som du själv väljer som valbiträde. Även valförrättarna kan hjälpa dig i mån av tid.

Kommunerna har nu fastställt förtidsröstningsställena. Du hittar förtidsröstningsställena här nedanför. 

Allmänna förtidsröstningsställen på Åland
Kommun Plats Adress Datum och tider
Brändö Brändö Andelshandel Brändöby

Fredag 6.10 kl. 9.00 – 13.00

Lördag 7.10 kl. 9.00 – 13.00

Tisdag 10.10 kl. 13.00 – 17.00

Brändö Lappo Handelslag Lappovägen

Lördag 7.10 kl. 10.00 – 13.00

Tisdag 10.10 kl. 16.00 – 18.00

Eckerö Kommunkansliet Södra Överbyvägen 8

Onsdag 4.10 kl. 9.00 – 15.00

Torsdag 5.10 kl. 9.00 – 15.00

Fredag 6.10 kl. 9.00 – 15.00

Lördag 7.10 kl. 11.00 – 13.00

Måndag 9.10 kl. 9.00 – 15.00

Tisdag 10.10 kl. 9.00 – 15.00

Finström Biblioteket

Godbyvägen 1416

Lördag 30.9 kl. 10.00 – 14.00

Måndag 2.10 kl. 16.00 – 20.00

Tisdag 3.10 kl. 16.00 – 20.00

Onsdag 4.10 kl. 16.00 – 20.00

Torsdag 5.10 kl. 10.00 – 12.00

Lördag 7.10 kl. 10.00 – 14.00

Måndag 9.10 kl. 16.00 – 20.00

Tisdag 10.10 kl. 10.00 – 20.00

Föglö Kommungården Tingsvägen 3

Lördag 30.9 kl. 9.45 – 14.00

Måndag 2.10 kl. 9.45 – 20.00

Tisdag 3.10 kl. 9.45 – 20.00

Onsdag 4.10 kl. 9.45 – 16.00

Torsdag 5.10 kl. 9.45 – 16.00

Fredag 6.10 kl. 9.45 – 16.00

Lördag 7.10 kl. 9.45 – 14.00

Måndag 9.10 kl. 9.45 – 20.00

Tisdag 10.10 kl. 9.45 – 20.00

Hammarland Kommungården Klockarvägen 3

Lördag 30.9 kl. 12.00-14.00

Måndag 2.10 kl. 8.30 – 16.00

Tisdag 3.10 kl. 8.30 – 16.00

Onsdag 4.10 kl. 8.30 – 16.00

Torsdag 5.10 kl. 8.30 – 16.00

Fredag 6.10 kl. 8.30 – 16.00

Lördag 7.10 kl. 12.00 – 14.00

Måndag 9.10 kl. 8.30 – 16.00

Tisdag 10.10 kl. 8.30 – 16.00

Kumlinge Kommunkansliet Kumlingevägen 323 B

Lördag 30.9 kl. 11.00 – 13.00

Måndag 2.10 kl. 9.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Tisdag 3.10 kl. 9.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Onsdag 4.10 kl. 9.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Torsdag 5.10 kl. 9.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Fredag 6.10 kl. 9.00 – 12.00 och 18.00 – 20.00

Lördag 7.10 kl. 11.00 – 13.00

Måndag 9.10 kl. 9.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Tisdag 10.10 kl. 9.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Kökar Kommunkansliet Karlby

Lördag 30.9 kl. 10.00 – 14.00

Tisdag 3.10 kl. 10.00 – 18.00

Onsdag 4.10 kl. 10.00 – 14.00

Torsdag 5.10 kl. 10.00 – 14.00

Måndag 9.10 kl. 10.00 – 14.00

Tisdag 10.10 kl. 10.00 – 14.00

Lemland Kommungården Kommunrundan 7

Fredag 6.10 kl. 16.00 – 19.00

Lördag 7.10 kl. 13.00 – 15.00

Måndag 9.10 kl. 15.00 – 17.00

Tisdag 10.10 kl. 16.00 – 20.00

Lumparland Skolan Kyrkvägen 28

Fredag 6.10 kl. 15.00 – 19.00

Lördag 7.10 kl. 11.00 – 13.00

Tisdag 10.10 kl. 15.00 – 19.00

Mariehamn Postkontoret Nygatan 6

Lördag 30.9 kl. 10.30 – 13.30

Måndag 2.10 kl. 9.30 – 17.00

Tisdag 3.10 kl. 9.30 – 17.00

Onsdag 4.10 kl. 9.30 – 17.00

Torsdag 5.10 kl. 9.30 – 17.30

Fredag 6.10 kl. 9.30 – 17.00

Lördag 7.10 kl. 10.30 – 13.30

Måndag 9.10 kl. 9.30 – 17.00

Tisdag 10.10 kl. 9.30 – 17.00

Sottunga

Kommunkansliet

Sottunga by

Lördag 30.9 kl. 13.00 – 15.00

Tisdag 3.10 kl. 13.00 – 15.00

Lördag 7.10 kl. 13.00 – 15.00

Tisdag 10.10 kl. 13.00 – 15.00

Sund Tallgården Lisafastersgränd 2

Torsdag 5.10 kl. 11.00 – 17.00

Lördag 7.10 kl. 11.00 – 13.00

Tisdag 10.10 kl. 11.00 – 17.00

Vårdö Biblioteket Lövövägen 25

Tisdag 3.10 kl. 15.00 – 20.00

Torsdag 5.10 kl. 15.00 – 20.00

Lördag 7.10 kl. 10.00 – 14.00

Måndag 9.10 kl. 15.00 – 20.00

Tisdag 10.10 kl. 15.00 – 20.00