Motverka otillbörlig valpåverkan

Val är grunden för det demokratiska samhället. Alla vi medborgare har därför ett gemensamt ansvar för att motverka otillbörlig valpåverkan som syftar till att undergräva medborgarnas förtroende för det demokratiska systemet. 

Landskapsregeringen, som övergripande valmyndighet, samarbetar med andra myndigheter och aktörer för att säkerställa att valen kan genomföras utan otillbörlig valpåverkan. 

Du kan läsa mer om vad valpåverkan är och hur du kan motverka det på justitieministeriets valsidor. Det viktigaste är att vara kritisk och ta reda på om informationen kommer från en tillförlitlig källa.