Checklista för kandidatnominering i lagtingsval

Handlingarna ska vara centralnämnden för lagtingsval tillhanda senast måndagen den 11 september 2023 kl. 16.00. Här finns mer information om hur handlingarna ska lämnas in, klicka här.

Behövs för alla

 • Formulär för kandidatanmälan.
 • Formulär för kandidatlista.
 • Formulär för medgivande för samtliga kandidater på listan.

Behövs för etablerade politiska föreningar

 • Protokollsutdrag för beslut om valombud och ersättare för valombud. Kan utses antingen direkt av medlemmarna på ett möte eller enligt det förfarande som anges i föreningens stadgar.
 • Protokollsutdrag för beslut om att ställa upp kandidater i lagtingsval samt beslut om att lämna in kandidatanmälan. Kan fattas vid ett medlemsmöte eller på det sätt som föreningens stadgar anger. Beslutet kan även fattas av föreningens styrelse om föreningsmötet har gett en sådan fullmakt.
 • Ett utdrag ur föreningsregistret där föreningens registrerade namn och dess namntecknare framgår.

Behövs för valmansföreningar

 • Formulär för stiftelseurkund.
 • Eventuell rätt att använda en registrerad förenings namn.
 • Eventuell fullmakt att ingå valförbund.

Behövs för valförbund

 • Fullmakter för valombud att ingå valförbund.
 • Formulär för valförbund.