Olet tervetullut osallistumaan vaaleihin!

Ahvenanmaalla toimitetaan maakuntapäivä- ja kuntavaalit 15. lokakuuta 2023. Ahvenanmaan yhteiskunnalle on tärkeää se, että kaikki käyttävät äänioikeuttaan ja osallistuvat vaaleihin. Mutta kenellä on äänioikeus? Miten äänestäminen tapahtuu? Miten ehdokkaita asetetaan?

Seuraavassa annamme vastauksia vaaleihin liittyviin kysymyksiin. Tämä tiedote on suunniteltu erityisesti sinulle, joka olet muuttanut Ahvenanmaalle Manner-Suomesta. Ahvenanmaan vaalit muistuttavat monelta osin valtiollisia vaaleja, joten tässä käsitellään pääsääntöisesti sellaisia käytäntöjä, jotka ovat Ahvenanmaalla erilaisia.

Vaalikotisivulla www.val.ax on lisätietoa.

Mitä valitsemme?

Maakuntapäivävaaleissa valitsemme 30 jäsentä Ahvenanmaan maakuntapäiville seuraaviksi neljäksi vuodeksi.

Kuntavaaleissa valitsemme jäsenet kunnanvaltuustoihin. Heidänkin toimikautensa on neljä vuotta.

Valtuustojen jäsenten lukumäärä riippuu kunkin kunnan asukkaiden lukumäärästä. Maarianhamina on suurin, ja sen valtuustossa on 27 jäsentä. Pienimpien kuntien valtuustoissa on yhdeksän jäsentä.

Kuka saa äänestää?

Saadaksesi äänestää vaaleissa sinun on täytettävä 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä 15. lokakuuta. Tämä tarkoittaa, että sinun tulee olla syntynyt viimeistään 15. lokakuuta 2005.

Maakuntapäivävaaleissa äänestäminen edellyttää lisäksi, että sinulla on Ahvenanmaan kotiseutuoikeus. Sinun ei kuitenkaan tarvitse asua Ahvenanmaalla juuri nyt.

Saadaksesi äänestää kuntavaaleissa sinulla on oltava kotikunta Ahvenanmaalla 1. syyskuuta 2023. Saat äänestää kyseisessä kunnassa. Sinulla tulee joko olla Ahvenanmaan kotiseutuoikeus tai sinulla on tullut olla kotikunta Ahvenanmaalla kokonaisen vuoden ajan ennen vaalipäivää.

Yhden vuoden asumisvaatimus koskee myös niitä henkilöitä, jotka ovat muuttaneet Ahvenanmaalle Manner-Suomesta.

Jos sinulla on äänioikeus, saat kotiosoitteeseesi postitse äänestyskortin noin kuukausi ennen vaalipäivää. Tällöin voit tarkistaa, että äänisoikeuttasi koskevat tiedot pitävät paikkansa.

Miten äänestäminen tapahtuu?

Jokaisella eri vaaleihin asettuvalla ehdokkaalla on yksi numero. Ehdokaslistat ovat nähtävillä kaikissa niissä paikoissa, joissa voit äänestää, ja myös sivulla www.val.ax.

Numerointi on maakuntapäivä- ja kuntavaaleissa erilainen:

  • maakuntapäivävaaleissa numerot alkaen numerosta 2 (valkoinen ehdokasluettelo ja valkoinen äänestyslippu)
  • kuntavaaleissa numerot alkaen numerosta 502 (vihreä ehdokasluettelo ja vihreä äänestyslippu)

Ehdokasnumerot ovat siis samat kaikissa kunnissa, mutta saat äänestää ainoastaan niitä henkilöitä, jotka asettuvat ehdolle omassa kotikunnassasi.

Muista käyttää molemmissa vaaleissa oikeaa äänestyslippua! Jos satut kirjoittamaan väärin, pyydä uutta äänestyslippua. Jos äänestyslippuun on tehty muutoksia tai korjauksia, se on mitätön.

Voit äänestää seuraavilla tavoilla:

Äänestä ennakkoon ennakkoäänestyspaikassa

Voit äänestää ennakkoon lauantaina 30. syyskuuta - tiistaina 15. lokakuuta. Ennakkoäänestyspaikkoja on koko Ahvenanmaan alueella. Ennakkoäänestys voi tapahtua postitoimipaikassa, kunnankansliassa tai jossakin muussa kunnan määräämässä paikassa. Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat vaihtelevat jonkin verran ennakkoäänestysaikana. Tarkista oman kuntasi ennakkoäänestyspaikan aukioloaika.

Voit äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Äänestyksen ei tarvitse tapahtua omassa kotikunnassasi. Sinun on todistettava henkilöllisyytesi ennakkoäänestyksen yhteydessä. Sinun kannattaa ottaa äänestyskortti mukaasi, jolloin äänestäminen sujuu joustavammin.

Äänestä ennakkoon kirjeitse

Ellet voi äänestää vaalipäivänä tai ennakkoäänestysaikana, voit äänestää kirjeitse (kirjeäänestys). Voit äänestää kirjeitse, jos olet poissa Ahvenanmaalta. Sinulla on oikeus äänestää kirjeitse myös Ahvenanmaalla, jos sinun on sairauden tai vamman vuoksi vaikeaa päästä äänestyspaikkaan.

Jos haluat äänestää kirjeitse, käytä tilauslomaketta. Lomake on saatavilla osoitteesta www.val.ax. Tämän jälkeen saat kaikki tarvittavat asiakirjat postitse. Saat myös ohjeet niiden täyttämiseen.

Jos sinulla on vaikeuksia noutaa postia ja postittaa kirjeitä, asiakirjat voidaan toimittaa sinulle suoraan ja noutaa sinulta sen jälkeen, kun olet äänestänyt. Voit esittää tätä koskevan pyynnön tilatessasi asiakirjoja. Sinun on kuitenkin silloin asuttava kotikunnassasi.

Kirjeäänestyksessä tarvittavat asiakirjat tulee tilata viimeistään 10. lokakuuta.

HUOM! Sinun on lähetettävä äänestysliput ja saatekirje takaisin niin, että ne ovat perillä kunnassasi viimeistään 13. lokakuuta klo 19.

Huomaa, että voit äänestää kirjeitse myös, jos asut Ahvenanmaalla tai Manner-Suomessa. Sinun ei siis tarvitse asua ulkomailla, kuten valtiollisissa vaaleissa edellytetään. Ahvenanmaan vaaleissa ei sitä vastoin ole käytössä kotiäänestystä kuten valtiollisissa vaaleissa.

Äänestä ennakkoon laitoksessa kuten sairaalassa, vanhainkodissa tai vastaavissa laitoksissa

Laitoksessa kuten sairaalassa, vanhainkodissa tai vastaavissa laitoksissa toimitettavan ennakkoäänestyksen toimittaa kunnan nimeämä vaalitoimikunta. Vaalitoimikunnan jäsenet saapuvat paikan päälle laitokseen ja tarjoavat siellä oleville henkilöille mahdollisuuden äänestää. Äänestys toimitetaan vähintään kahtena vaalitoimikunnan määräämänä päivänä. Ajankohta ilmoitetaan etukäteen näkyvälle paikalle sijoitetussa ilmoituksessa.

Huomaa, että laitoksessa voivat äänestää vain siellä oleskelevat tai hoidettavina olevat henkilöt. Laitoksen henkilökunnalla ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Äänestä vaalipäivänä

Vaalipäivä on sunnuntai 15. lokakuuta 2023. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00−20.00.

Varsinainen äänestys tapahtuu samalla tavalla kuin valtiollisissa vaaleissa. Erona on, että Ahvenanmaalla järjestetään samanaikaisesti kahdet vaalit. Muista, että maakuntapäivävaalien äänestyslippu on valkoinen ja kuntavaalien äänestyslippu on vihreä!

Kuka saa asettua ehdokkaaksi vaaleissa?

Kaikilla äänioikeutetuilla henkilöillä on oikeus asettua ehdokkaiksi muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Jos esimerkiksi työskentelet johtavassa asemassa kunnan palveluksessa, et voi asettua ehdokkaaksi.

Miten vaaliehdokkaaksi asettaminen tapahtuu?

Jos haluat asettua ehdokkaaksi vaaleissa, voit ottaa yhteyttä johonkin Ahvenanmaan poliittisista yhdistyksistä. Sinun ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen voidaksesi asettua ehdokkaaksi, mutta yhdistyksellä on oikeus asettaa sinulle ehdokkaana tiettyjä vaatimuksia.

Voit myös itse asettaa ehdokkaita perustamalla valitsijayhdistyksen. Tällöin keräät yhteen riittävän suuren määrän äänioikeutettuja henkilöitä tukemaan sitä ehdokasta, jonka haluat asettaa. Maakuntapäivävaaleissa yhden ehdokkaan asettamiseksi tarvitaan kymmenen tukihenkilöä ja kuntavaaleissa kolme henkilöä. Jos olet itse ehdokkaana, et saa samalla olla valitsijayhdistyksen jäsen.

Voit yhdessä muiden henkilöiden kanssa muodostaa ehdokaslistan, jossa on useita ehdokkaita. Myös valitsijayhdistyksessä on oltava riittävän monta tukihenkilöä kunkin ehdokkaan asettamiseksi eli maakuntapäivävaaleissa kymmenen tukihenkilöä ja kuntavaaleissa kolme henkilöä.

Jos haluat asettaa ehdokkaita, voit käyttää apuna osoitteesta www.val.ax saatavia lomakkeita.

Vaalitulos

Ääntenlaskenta alkaa heti äänestyspaikkojen sulkeuduttua vaalipäivänä. Ennakkoäänet on laskettu jo päivän aikana, ja niiden tulokset on yleensä tapana julkaista heti klo 20.00 jälkeen. Ahvenanmaan sanomalehdet sekä Ålands Radio och Tv raportoivat ääntenlaskennasta suorassa lähetyksessä.

Alustava vaalitulos on yleensä selvillä puolilta öin. Vaalipäivää seuraavien päivien aikana suoritetaan vielä kerran kaikkien äänten tarkastuslaskenta ennen lopullisen tuloksen vahvistamista.

Lisätietoja

Saat suurin piirtein kaikki tarvitsemasi tiedot Ahvenanmaan maakuntapäivä- ja kuntavaaleista näiltä vaalikotisivulta

Kaikkien äänillä on merkitystä. Myös sinun.