Förtidsrösta per brev

Obs! Det är inte längre möjligt att beställa brevröstning i lagtings- och kommunalvalet 2023. Brevröster måste returneras så att försändelsen finns hos de kommunala centralvalnämnderna senast kl. 19.00 fredagen den 13 oktober. 

Om du är förhindrad att rösta på valdagen p.g.a. sjukdom, funktionshinder eller vistelse utanför landskapet under förtidsröstningstiden så kan du rösta per brev.

Om du vill brevrösta ska du använda den elektroniska beställningsblanketten som finns här på sidan eller den utskrivningsbara blanketten (skickas in till landskapsregeringen). Efter att du har skickat in blanketten kommer landskapsregeringen att skicka brevröstningshandlingar och instruktioner för brevröstning till den adress som du uppgett i ansökan.

Du kan beställa handlingarna tre månader innan valet (från och med den 14 juli 2023). Det rekommenderas att du beställer brevröstningshandlingarna i god tid om du exempelvis bor utomlands och postgången tar tid (beställ din brevröst redan idag!). Du får posta dina brevröster tillbaka till kommunen tidigast den 27 dagen före valdagen (vid valet 2023 från och med den 18 september).  

Om du har svårt att hämta post och posta brev kan du få handlingarna direkt till dig, och avhämtade när du är klar med din röstning. Du kan be om detta då du beställer handlingarna. Du måste i så fall vara bosatt i en kommun på Åland.

De handlingar som du behöver för att rösta per brev ska beställas senast den 10 oktober.

OBS! Du måste skicka tillbaka valsedlarna och följebrevet så att de är hos din kommun senast fredagen den 13 oktober kl. 19. En väljare ansvarar alltid själv för att en brevröst beställs och returneras i tillräcklig god tid.