Vanliga frågor och svar - väljare

På den här sidan hittar du svar på några av de vanligaste frågorna rörande väljare. Sidan utvecklas kontinuerligt. Hittar du inte svar på din fråga? Då kan du kontakta valinfo@regeringen.ax

Här hittar du frågor och svar för kandidater/partier och valmyndigheter.

Får man rösta i kommunalval trots att man inte har hembygdsrätt?

Ja, du får rösta i kommunalval antingen om du har åländsk hembygdsrätt eller varit skriven i en åländsk kommun under ett helt år före valdagen. Du får rösta i den kommun där du har din hemort den 1 september under valåret.

När ska man vara skriven i en kommun för att få rösta i kommunens kommunalval?

Du ska vara skriven i kommunen senast den 1 september under valåret.

Får man rösta per brev om man har något funktionshinder?

Ja, om du är förhindrad att rösta på valdagen p.g.a. sjukdom, funktionshinder eller vistelse utanför landskapet under förtidsröstningstiden så kan du rösta per brev. Mer information hittar du här.

Får jag rösta även utan mitt röstkort?

Ja, absolut! Allt du behöver ha med dig till ett röstningsställe är ett identitetsbevis. Det underlättar dock röstningen om du också har ditt röstkort med dig men det är frivilligt. 

Får jag rösta vid vilket allmänt förtidsröstningsställe som helst? 

Ja, du får rösta vid vilket allmänt förtidsröstningsställe som helst på Åland eller utanför Åland

Får jag rösta i vilken vallokal som helst på valdagen?

Nej, du får endast rösta i den vallokal som anges på ditt röstkort. Är du osäker över var du ska rösta kan du vända dig till valinfo@regeringen.ax eller 018 25 000.