Kontaktuppgifter

För frågor angående val vänligen kontakta:

valinfo@regeringen.ax 

+358 (0)18 25 000

Ålands landskapsregering, valadministrationen

Rasmus Lindqvist, rättssakkunnig

tel. +358 (0)18 25 193

e-post rasmus.lindqvist@regeringen.ax 

Centralnämnden för lagtingsval

Max Andersson, rättssakkunnig (sekreterare för centralnämnden för lagtingsval)

tel. + 358 (0)18 25 459

e-post max.andersson@regeringen.ax

Kommunalvalet sköts i huvudsak av varje kommun.

Frågor om kommunalvalet riktas till respektive kommuns kansli.