Kontaktuppgifter

För frågor angående val vänligen kontakta:

valinfo@regeringen.ax 

+358 (0)18 25 000

Ålands landskapsregering, valadministrationen
Rasmus Lindqvist, rättssakkunnig
tel. +358 (0)18 25 193
e-post rasmus.lindqvist@regeringen.ax 

Kommunalvalet sköts i huvudsak av varje kommun.

Frågor om kommunalvalet riktas till respektive kommuns kansli.