Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

12.4.2022 - Tidpunkten för nästa ordinarie val
Nästa ordinarie lagtings- och kommunval ordnas söndagen den 15 oktober 2023. Förtidsröstning ordnas mellan lördagen den 30 september fram till och med tisdagen den 10 oktober. Den här hemsidan kommer...
Läs mer om Tidpunkten för nästa ordinarie val ›
22.10.2019 - Resultat, statistik, redovisning av valfinansiering och information om nästa valår
Resultat Lagtings- och kommunalvalen 2019 är nu över. Det preliminära valresultatet finns på valvaka.ax och det slutliga resultatet publiceras på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla då det...
Läs mer om Resultat, statistik, redovisning av valfinansiering och information om nästa valår ›
22.10.2019 - Valobservatörer närvarade vid de åländska valen
För första gången var det valobservatörer närvarande vid de åländska valen. Det var representanter för valmyndigheter i Finland, Sverige och Grönland, samt valforskare från Estland och Spanien. På...
Läs mer om Valobservatörer närvarade vid de åländska valen ›
21.10.2019 - Preliminärt valresultat
Det preliminära valresultatet finns på JCI Mariehamns webbplats valvaka.ax. Preliminärt valresultat på valvaka.ax Det slutliga valresultatet fastställs senast på torsdag, den 24 oktober.
Läs mer om Preliminärt valresultat ›
16.10.2019 - Möjlighet att lämna brevröst från Sverige direkt till Ålandsbankens kontor på Stureplan
Ålandsbanken Sverige låter hälsa att det går bra att lämna in brevröster i deras reception pl 2 som finns i trappuppgången ( bara några meter till höger om bankkontorets entré ) Stureplan 19,...
Läs mer om Möjlighet att lämna brevröst från Sverige direkt till Ålandsbankens kontor på Stureplan ›
11.10.2019 - OBS! Returadress för brevröster från Sverige
Brevröster från Sverige ska skickas till följande adress: Ålandsbanken Abp Att.: <skriv din åländska hemkommun här> 107 81 STOCKHOLM OBS! Det är viktigt att använda det utskickade svarskuvertet...
Läs mer om OBS! Returadress för brevröster från Sverige ›
9.10.2019 - Ingen röstning via internet.
Tyvärr är röstningen via internet inställd. Orsaken till detta är att de säkerhetstester som har gjorts av den slutliga versionen visar vissa tveksamheter. Dessa har inte ansetts acceptabla. För dig...
Läs mer om Ingen röstning via internet. ›
3.10.2019 - Informationstillfälle 3 för kommunala valmyndigheter
Idag har det tredje och sista informationstillfället för kommunala valmyndigheter hållits. Valadministratör Casper Wrede berättade mer ingående om valförrättning och rösträkning i de åländska valen...
Läs mer om Informationstillfälle 3 för kommunala valmyndigheter ›
26.9.2019 - Informationstillfälle 2 för kommunala valmyndigheter
Idag har det andra av tre informationstillfällen för kommunala valmyndigheter hållits. Valadministratör Casper Wrede berättade mer ingående om förtidsröstning i de åländska valen 2019 och svarade på...
Läs mer om Informationstillfälle 2 för kommunala valmyndigheter ›
4.9.2019 - Informationstillfälle 1 för kommunala valmyndigheter
Idag har det första av tre informationstillfällen för kommunala valmyndigheter hållits. Valadministratör Casper Wrede berättade mer ingående om kandidatuppställning i det åländska kommunalvalet 2019...
Läs mer om Informationstillfälle 1 för kommunala valmyndigheter ›