Här hittar du det fastställda valresultatet i lagtingsvalet 2023

Centralnämnden för lagtingsval har nu kontrollräknat alla röster och fastställt valresultatet i lagtingsvalet 2023. En sammanställning över invalda hittas här. 

Du hittar även det fastställda valresultatet på valresultat.ax.

Stäng

Landskapsregeringen föreslår ändringar i vallagen

Landskapsregeringen föreslår ändringar i vallagen för Åland. Syftet med de föreslagna ändringarna är att stärka vallagstiftningens krisberedskap, underlätta genomförandet av de allmänna valen samt...

Publicerade redovisningar över valfinansiering

Enligt landskapslagen (2011:17) om valfinansiering ska invalda kandidater och de politiska föreningarna redovisa sina valkostnader efter valet. Detta gäller för såväl lagtinget som för...

Redovisning över valfinansiering - så här redovisar du

Enligt landskapslagen (2011:17) om valfinansiering ska invalda kandidater och de politiska föreningarna redovisa sina valkostnader efter valet. Detta gäller för såväl lagtinget som för...

Valresultatet i lagtingsvalet 2023 har fastställts

Centralnämnden för lagtingsval har vid sitt sammanträde idag den 18 oktober 2023 efter kontrollräkning fastställt valresultatet i lagtingsvalet 2023. Lista över invalda hittas som bilaga på den här...

Kontrollräkningen har inletts

Kontrollräkningen av rösterna i lagtings- och kommunalvalet har inletts. Valresultatet fastställs senast på torsdag den 19 oktober. Igår den 15 oktober förrättades lagtings- och kommunalval på Åland...

Här hittar du alla vallokaler på valdagen

Valdagen är på söndag den 15 oktober. Vallokalerna håller öppet mellan klockan 09.00 - 20.00. Det är enkelt att rösta, allt du behöver ha med dig är ett identitetsbevis. Alla vallokaler hittas här....

Totalt röstade 5 392 personer vid de allmänna förtidsröstningsställena och inrättningarna

Igår den 10 oktober avslutades förtidsröstningen vid de allmänna förtidsröstningsställena och inrättningarna i lagtings- och kommunalvalet 2023. Förtidsröstningstiden pågick mellan den 30 september...

Följ utvecklingen av förtidsröstningen

Landskapsregeringen uppdaterar dagligen hemsidan valresultat.ax med information om antalet förtidsröstande i lagtingsvalet.  Under valkvällen den 15 oktober kan du även följa resultaträkningen i...

Här hittar du alla förtidsröstningsställen och öppettider

Nu på lördag den 30 september inleds förtidsröstningen i lagtings- och kommunalvalet 2023. Förtidsröstningen pågår vid allmänna förtidsröstningsställen på Åland till och med den 10 oktober....

Nu kan brevröster skickas

Från och med nu kan brevröster skickas till de kommunala centralvalnämnderna, detta efter att kandidatlistorna i lagtingsvalet och kommunalvalet fastställts.

Kandidatlistorna har fastställts

Centralnämnden för lagtingsval och de kommunala centralvalnämnderna har igår den 18 september fastställt kandidatlistorna i respektive val. Kandidaterna har nu även fått sina kandidatnummer. ...

Här kan du förtidsrösta på Åland

Kommunerna har nu fattat beslut om förtidsröstningsställen i lagtings- och kommunalvalet. Förtidsröstningen pågår mellan 30 september - 10 oktober. Du kan rösta vid vilket förtidsröstningsställe som...

Rösträttsregistret har upprättats

Rösträttsregistret inför lagtings- och kommunalvalet den 15 oktober har nu upprättats. Det här innebär att preliminära uppgifter om antalet röstberättigade finns tillgängliga. I rösträttsregistret...

Meddelande om lagtingsval och anmälan av kandidater

Centralnämnden för lagtingsval har igår den 15.8 fattat beslut om ett meddelande om lagtingsval och anmälan av kandidater. Meddelandet har publicerats på landskapsregeringens elektroniska...

Nu kan du beställa brevröstningshandlingar

Från och med idag är det möjligt att beställa brevröstningshandlingar inför höstens lagtings- och kommunalval. Om en väljare är förhindrad att rösta på valdagen den 15 oktober på grund av sjukdom,...

Lättläst information om valet

Landskapsregeringen har tagit fram en broschyr med lättläst information om höstens lagtings- och kommunalval. Du hittar broschyren på den här sidan. 

Här kan du förtidsrösta utanför Åland

Landskapsregeringen utfärdade i mitten av maj en landskapsförordning om allmänna förtidsröstningsställen utanför Åland vid lagtings- och kommunvalet 2023.

Totalt ska 208 fullmäktigeledamöter utses i höstens kommunalval

Totalt ska 208 fullmäktigeledamöter utses i de åländska kommunerna i höstens kommunalval som ordnas samtidigt som lagtingsvalet den 15 oktober. Kommunernas fullmäktige utses för fyra kalenderår åt...

Kampanjperioden har inletts

Enligt landskapslagen (2011:17) om valfinansiering ska både de invalda ledamöterna och de politiska föreningarna redovisa sina valkostnader efter valet. Det gäller för såväl lagtinget som för...

Ansök om hembygdsrätt i god tid inför valet

Nästa ordinarie lagtings- och kommunalval förrättas söndagen den 15 oktober 2023. Rösträtt i lagtingsval har den som senast på valdagen fyller 18 år (född senast 15.10.2005) och har åländsk...

Information in other languages

Nu hittar du broschyrer med information om val på de tio mest talade språken på Åland (förutom svenska) här på val.ax. Du hittar informationen här.

Informationstillfälle för kandidater i lagtingsvalet

Den 29 augusti kl. 18.30 - 20.30 ordnar Ålands lagting ett informationstillfälle för dig som funderar på att kandidera i lagtingsvalet. Genomgång av:   Lagtingets uppgifter Hur lagtingets arbete...

Ny centralnämnd för lagtingsval tillsatt

Landskapsregeringen har idag utnämnt en ny centralnämnd för lagtingsval. Mandatperioden för centralnämnden för lagtingsval varar till dess en ny nämnd har tillsatts.

Valvaka och barnens val

Landskapsregeringen har gett JCI Mariehamn i uppdrag att anordna en gemensam valvaka på Alandica den 15 oktober 2023 samt barnens val i samband med lagtings- och kommunalvalet. 

Ändringarna i vallagen trädde i kraft

Den 1 januari 2023 trädde en ändring av vallagen för Åland i kraft. Ändringarna innebär bland annat att det införs en möjlighet att förtidsrösta vid allmänna förtidsröstningsställen utanför Åland i...