Rösträttsregistret har upprättats

Rösträttsregistret inför lagtings- och kommunalvalet den 15 oktober har nu upprättats. Det här innebär att preliminära uppgifter om antalet röstberättigade finns tillgängliga.

I rösträttsregistret införs de personer som enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet och hembygdsrättsregistret är röstberättigade i de kommande valen. En person behöver finnas med i rösträttsregistret för att få rösta. Alla som är röstberättigade får inom kort hem ett röstkort per post med uppgift om rösträtten.

Rösträttsregistret kan granskas hos Magistratsenheten vid Statens Ämbetsverk, Torggatan 16 B i Mariehamn, från och med den 7 september. Öppet vardagar mellan kl. 09.00 – 16.15. Uppgifterna kan även erhållas per telefon 0295 017 200.

Om en person inte finns med i rösträttsregistret, eller om någon uppgift saknas eller är felaktig, kan personen lämna in ett rättelseyrkande till Centralnämnden för lagtingsval. Rättelseyrkanden kan göras elektroniskt via val.ax eller genom att lämna in en blankett till registratorskontoret vid Ålands landskapsregering. Blanketten hittas också på val.ax.

I och med att rösträttsregistret har upprättats finns det preliminära uppgifter om antalet röstberättigade i lagtingsvalet och kommunalvalet. Slutliga siffror om antalet röstberättigade finns tillgängliga när rösträttsregistret vinner laga kraft den 29 september kl. 12.00.

Preliminära uppgifter över antalet röstberättigade i valen 2023

  • Lagtingsvalet: 21 229 personer (2019: 20 946)
  • Kommunalvalet: 24 253 personer (2019: 23 707)

En person har rösträtt i:

  • lagtingsvalet om personen senast på valdagen fyller 18 år och har åländsk hembygdsrätt
  • kommunalvalet om personen senast på valdagen fyller 18 år och är bosatt i en åländsk kommun den 1 september 2023 och har åländsk hembygdsrätt eller har haft sin hemort i en åländsk kommun under ett helt år före valdagen. Personen får rösta i den kommun där personen är bosatt den 1 september