Redovisning över valfinansiering - så här redovisar du

Enligt landskapslagen (2011:17) om valfinansiering ska invalda kandidater och de politiska föreningarna redovisa sina valkostnader efter valet. Detta gäller för såväl lagtinget som för kommunfullmäktige. 

Syftet med redovisningarna är att öka öppenheten kring valfinansieringen samt informationen om kandidaternas och de politiska föreningarnas bindningar. Landskapsrevisionen är den myndighet som samlar in och granskar redovisningarna.

Redovisningsskyldig är:

  1. Den som valts till eller innehar uppdrag som lagtingsledamot
  2. Den som har invalts till kommunfullmäktige, jämte första och andra ersättare
  3. Etablerade politiska och etablerade kommunala politiska föreningar som ställt upp kandidater i ett lagtingsval eller kommunalval

Redovisningen efter valet 2023 ska vara inne senast den 19 januari 2024. Det rekommenderas dock att redovisningarna inlämnas så snart som möjligt efter valet

Mer information och elektronisk redovisning hittas här.