Totalt röstade 5 392 personer vid de allmänna förtidsröstningsställena och inrättningarna

Igår den 10 oktober avslutades förtidsröstningen vid de allmänna förtidsröstningsställena och inrättningarna i lagtings- och kommunalvalet 2023.

Förtidsröstningstiden pågick mellan den 30 september – 10 oktober. Det har varit möjligt att förtidsrösta vid 14 förtidsröstningsställen på Åland, nio förtidsröstningsställen utanför Åland och vid 16 inrättningar. Enligt de preliminära siffrorna har 5 392 personer förtidsröstat i lagtingsvalet, vilket är 25,34 % av de röstberättigade.

Siffrorna över förtidsröstningen är endast preliminära eftersom rösträtten kontrolleras av de kommunala centralvalnämnderna som granskar att alla som förtidsröstat har rösträtt. Brevrösterna finns inte heller med i statistiken, totalt har 327 personer beställt brevröstningshandlingar. Brevröster måste skickas så att försändelsen når de kommunala centralvalnämnderna senast kl. 19.00 på fredag den 13 oktober.

I lagtingsvalet 2019 förtidsröstade 5 439 personer.

-Förtidsröstningen ligger på ungefär samma nivåer som vid de två senaste valen, något fler personer verkar ha förtidsröstat i år då brevrösterna tillkommer. Röstningen på valdagen har traditionellt varit mycket viktig på Åland så nu har vi en god grund för ett högt valdeltagande men aktiviteten på valdagen blir helt avgörande, säger valsakkunnig Rasmus Lindqvist.

Valdagen är på söndag den 15 oktober. Vallokalerna håller öppet mellan kl. 09.00 - 20.00. Här hittar du alla vallokaler.