Förtidsrösta mellan 30.9 - 10.10

Du kan förtidsrösta vid vilket förtidsröstningsställe som helst. Alla förtidsröstningsställen på Åland hittas här. Alla förtidsröstningsställen utanför Åland hittas här

Stäng

Kandidatlistorna har fastställts

Centralnämnden för lagtingsval och de kommunala centralvalnämnderna har igår den 18 september fastställt kandidatlistorna i respektive val. Kandidaterna har nu även fått sina kandidatnummer. ...

Meddelande om lagtingsval och anmälan av kandidater

Centralnämnden för lagtingsval har igår den 15.8 fattat beslut om ett meddelande om lagtingsval och anmälan av kandidater. Meddelandet har publicerats på landskapsregeringens elektroniska...

Ny centralnämnd för lagtingsval tillsatt

Landskapsregeringen har idag utnämnt en ny centralnämnd för lagtingsval. Mandatperioden för centralnämnden för lagtingsval varar till dess en ny nämnd har tillsatts.