Här hittar du det fastställda valresultatet i lagtingsvalet 2023

Centralnämnden för lagtingsval har nu kontrollräknat alla röster och fastställt valresultatet i lagtingsvalet 2023. En sammanställning över invalda hittas här. 

Du hittar även det fastställda valresultatet på valresultat.ax.

Stäng

Valresultatet i lagtingsvalet 2023 har fastställts

Centralnämnden för lagtingsval har vid sitt sammanträde idag den 18 oktober 2023 efter kontrollräkning fastställt valresultatet i lagtingsvalet 2023. Lista över invalda hittas som bilaga på den här...

Kandidatlistorna har fastställts

Centralnämnden för lagtingsval och de kommunala centralvalnämnderna har igår den 18 september fastställt kandidatlistorna i respektive val. Kandidaterna har nu även fått sina kandidatnummer. ...

Meddelande om lagtingsval och anmälan av kandidater

Centralnämnden för lagtingsval har igår den 15.8 fattat beslut om ett meddelande om lagtingsval och anmälan av kandidater. Meddelandet har publicerats på landskapsregeringens elektroniska...

Ny centralnämnd för lagtingsval tillsatt

Landskapsregeringen har idag utnämnt en ny centralnämnd för lagtingsval. Mandatperioden för centralnämnden för lagtingsval varar till dess en ny nämnd har tillsatts.