Ny centralnämnd för lagtingsval tillsatt

Landskapsregeringen har idag utnämnt en ny centralnämnd för lagtingsval. Mandatperioden för centralnämnden för lagtingsval varar till dess en ny nämnd har tillsatts.

Enligt vallagen för Åland ska landskapsregeringen i god tid inför ett val tillsätta en centralnämnd för lagtingsval bestående av en ordförande, en vice ordförande, tre andra ledamöter samt fyra ersättare. Centralnämnden för lagtingsval ska åtnjuta lagtingsgrupperingarnas förtroende. Ledamöterna i nämnden tillsätts enligt grupperingarnas storlek i lagtinget efter att ordförande/vice ordförande har tillsatts. Centralnämnden för lagtingsval ska även bestå av ledamöter med juridisk kompetens.

I centralnämnden för lagtingsvals uppgifter ingår bland annat att sammanställa och fastställa kandidatlistor, avgöra rättelseyrkanden i rösträttsregistret, preliminärt räkna alla förtidsröster i lagtingsvalet samt slutligt räkna alla röster i lagtingsvalet och fastställa valresultatet.

Centralnämnden för lagtingsval:

  • Ordförande              Emma Dahlén

  • Vice ordförande        Stefan Jakobsson

  • Medlem                   Sven-Harry Boman

  • Medlem                   Maj-Britt Lind

  • Medlem                   Christina von Hertzen

  • Ersättare                  Ann Carlsson

  • Ersättare                  Christian Beijar

  • Ersättare                  Caroline Pipping

  • Ersättare                  Adrian Jansson

Nästa ordinarie lagtings- och kommunalval förrättas söndagen den 15 oktober 2023.