Meddelande om lagtingsval och anmälan av kandidater

Centralnämnden för lagtingsval har igår den 15.8 fattat beslut om ett meddelande om lagtingsval och anmälan av kandidater. Meddelandet har publicerats på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla. Du hittar meddelandet här.

Respektive kommunal centralvalnämnd meddelar om inlämning av kandidathandlingar i kommunalval.