Nu kan brevröster skickas

Från och med nu kan brevröster skickas till de kommunala centralvalnämnderna, detta efter att kandidatlistorna i lagtingsvalet och kommunalvalet fastställts.

Enligt vallagen kan brevröster returneras till de kommunala centralvalnämnderna tidigast den 27 dagen före valdagen (18 september), vilket är den dag då kandidatlistorna har fastställts. Alla som har beställt brevröstningshandlingar har fått instruktioner om detta skickade till sig tillsammans med röstningshandlingarna. Brevröstningshandlingar kan beställas bland annat elektroniskt här.

Brevrösterna ska skickas till den kommunala centralvalnämnden i den kommun där väljaren är röstberättigad. Om en väljare är osäker över i vilken kommun den är röstberättigad kan den kontakta valinformationen på telefonnummer 018 25 000 eller e-post valinfo@regeringen.ax

Alla centralvalnämnders adresser hittas bland annat här. För att beaktas måste en brevröst vara den kommunala centralvalnämnden till handa senast fredagen den 13 oktober kl. 19.00. Enligt vallagen är det väljarens ansvar att försändelsen skickas tillbaka till kommunen i tillräckligt god tid.

Hittills har omkring 150 personer från världens alla hörn valt att beställa brevröstningshandlingar inför höstens val.