Ansök om hembygdsrätt i god tid inför valet

Nästa ordinarie lagtings- och kommunalval förrättas söndagen den 15 oktober 2023. Rösträtt i lagtingsval har den som senast på valdagen fyller 18 år (född senast 15.10.2005) och har åländsk hembygdsrätt. Rösträtt i kommunalval har den som senast på valdagen fyller 18 år och är bosatt i en åländsk kommun den 1 september 2023 och har åländsk hembygdsrätt eller har haft sin hemort i en åländsk kommun under ett helt år före valdagen.

Enligt vallagen för Åland tas uppgifter om de röstberättigade in i rösträttsregistret (ur befolkningsdatasystemet och hembygdsrättsregistret) den 1 september under valåret. Alla röstberättigade får hem ett röstkort per post i god tid inför valet. På röstkortet framgår bland annat i vilka val personen är röstberättigad. Rösträttsregistret finns tillgängligt för granskning och rättelseyrkanden till centralnämnden för lagtingsval (om en person av någon anledning lämnats utanför registret) kan lämnas in fram till och med måndagen den 25 september kl. 16.

För att automatiskt tas upp i rösträttsregistret bör en väljare ha hembygdsrätt senast den 1 september 2023. Om en person bor på Åland och uppfyller kraven för att erhålla åländsk hembygdsrätt rekommenderar landskapsregeringen att en ansökan om hembygdsrätt lämnas in i god tid inför valet. Handläggningstiden för ansökningar om hembygdsrätt är ungefär 1–2 månader.

Ansökan om hembygdsrätt lämnas enklast in elektroniskt via landskapsregeringens hemsida. På hemsidan finns även mer information om åländsk hembygdsrätt. Klicka här för att komma till sidan om hembygdsrätt.