Valvaka och barnens val

Landskapsregeringen har gett JCI Mariehamn i uppdrag att anordna en gemensam valvaka på Alandica den 15 oktober 2023 samt barnens val i samband med lagtings- och kommunalvalet. 

I samband med lagtings- och kommunalvalet har det under lång tid anordnats en gemensam valvaka för allmänheten. Media har även haft möjlighet att sända från valvakan. Barnens val är ett val genom vilket barn kan rösta på olika djur, exempelvis när barnet följer med en förälder eller annan vuxen till en vallokal. Både en öppen och allmän valvaka samt barnens val är demokratifrämjande åtgärder som landskapsregeringen bidragit med finansiering till.

Alexandra Sandberg vid JCI Mariehamn har utsetts till projektledare för valvakan och barnens val.