Ändringarna i vallagen trädde i kraft

Den 1 januari 2023 trädde en ändring av vallagen för Åland i kraft.

Ändringarna innebär bland annat att det införs en möjlighet att förtidsrösta vid allmänna förtidsröstningsställen utanför Åland i lagtings- och kommunalval. Även röstberättigade som bor på Åland har möjlighet att rösta vid förtidsröstningsställena utanför Åland om man av någon anledning befinner sig i områdena under förtidsröstningstiden. Landskapsregeringen ska enligt lagen fastslå vilka platser utanför Åland som fungerar som förtidsröstningsställen i en landskapsförordning.

Ytterligare fastslås att brevröstningshandlingar i fortsättningen kan beställas redan tre månader före valdagen. Brevröstningshandlingar beställs efter lagändringen direkt från landskapsregeringen i stället för som tidigare från respektive kommunal centralvalnämnd.

I syfte att förbättra möjligheterna till redovisning av förtidsrösterna direkt efter klockan 20.00 på valdagen (när vallokalerna stänger) har vallagen ändrats så att räkningen av förtidsrösterna kan inledas av centralnämnderna redan klockan 9.00 på valdagen.

I och med ändringarna av vallagen tas möjligheten till internetröstning i lagtingsval för väljare bosatta utanför Åland bort. Internetröstning kan inte heller användas vid kommunala folkomröstningar.