Här kan du förtidsrösta utanför Åland

Landskapsregeringen utfärdade i mitten av maj en landskapsförordning om allmänna förtidsröstningsställen utanför Åland vid lagtings- och kommunvalet 2023.

Du kan förtidsrösta vid allmänna förtidsröstningsställen utanför Åland i följande städer: Bryssel, Köpenhamn, Helsingfors, Vasa, Åbo, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Örebro. De allmänna förtidsröstningsställena är öppna på olika tider och dagar under förtidsröstningstiden utanför Åland (30 september – 5 oktober). Kontrollera tiden på förhand genom att klicka här.

Du kan rösta på vilket allmänt förtidsröstningsställe utanför Åland som helst. Du behöver inte vara bosatt utanför Åland för att få rösta vid ett allmänt förtidsröstningsställe utanför Åland - samtliga väljare kan rösta.

Var beredd att legitimera dig och ta gärna med röstkortet så går förtidsröstningen smidigare. Valförrättarna på platsen visar hur du ska göra. Om du behöver hjälp har du rätt till ett valbiträde. Du kan också anlita någon som du själv väljer som valbiträde. Mer information om rätten till ett valbiträde hittar du här

Om du är bosatt utanför Åland kan du också alltid rösta per brev. Mer information om brevröstning hittar du här.