Nu kan du beställa brevröstningshandlingar

Från och med idag är det möjligt att beställa brevröstningshandlingar inför höstens lagtings- och kommunalval. Om en väljare är förhindrad att rösta på valdagen den 15 oktober på grund av sjukdom, funktionshinder eller vistelse utanför Åland under förtidsröstningstiden (30 sep – 10 okt) så kan väljaren förtidsrösta per brev.

Brevröstningshandlingar kan beställas helt elektroniskt här. Det är även möjligt att lämna in eller skicka den färdigt ifyllda beställningsblanketten (pappersblankett) till landskapsregeringen. Pappersblanketter kan exempelvis skrivas ut här eller hämtas från landskapsregeringens reception. Efter att väljaren har skickat in blanketten kommer landskapsregeringen att skicka brevröstningshandlingar och instruktioner för brevröstning till den adress som väljaren uppgett i ansökan.

Det rekommenderas att väljare som önskar brevrösta beställer sina brevröstningshandlingar i god tid inför valet, helst redan nu. Brevröster får postas tillbaka till den egna kommunen på Åland tidigast den 18 september, vilket är den dag då kandidatlistorna i lagtingsvalet och kommunalvalen fastställs.

Brevröster måste skickas tillbaka så att det är den egna kommunen på Åland tillhanda senast fredagen den 13 oktober kl. 19.00. En väljare ansvarar alltid själv för att en brevröst beställs och returneras i tillräckligt god tid.

Förutom möjligheten till brevröstning ordnas även förtidsröstning vid:

  • allmänna förtidsröstningsställen på Åland (30 september – 10 oktober)
  • allmänna förtidsröstningsställen utanför Åland (Finland, Sverige, Danmark och Belgien) (30 september – 5 oktober), samt
  • inrättningar, t.ex. sjukhuset och vårdboenden (någon gång mellan den 30 september – 10 oktober)