Totalt ska 208 fullmäktigeledamöter utses i höstens kommunalval

Totalt ska 208 fullmäktigeledamöter utses i de åländska kommunerna i höstens kommunalval som ordnas samtidigt som lagtingsvalet den 15 oktober. Kommunernas fullmäktige utses för fyra kalenderår åt gången.

Antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas bestäms i förhållande till kommunens invånarantal på valårets första dag enligt vad som anges i 38 § i kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland. Kommunens fullmäktige kan dock före utgången av april månad under valåret besluta att antalet ledamöter som väljs skall vara högre eller lägre än vad som anges i 38 § kommunallagen. Antalet ledamöter skall dock alltid vara udda och får inte understiga nio.

Kommunerna har nu fastställt och meddelat landskapsregeringen hur många fullmäktigeledamöter som ska väljas i respektive kommun i höstens kommunval. Totalt ska 208 fullmäktigeledamöter väljas vilket är två fler än i kommunalvalet 2019. Förändringarna har skett i Jomala (+4) och Eckerö (-2). Den kompletta listan hittas på här.

Rösträtt i kommunalval har den som senast på valdagen fyller 18 år och är bosatt i en åländsk kommun den 1 september 2023 och har åländsk hembygdsrätt eller har haft sin hemort i en åländsk kommun under ett helt år före valdagen. En väljare får rösta i den kommun där den är bosatt den första september.

För att få ställa upp som kandidat i kommunalval krävs:

  • att man har kommunen som sin hemort
  • rösträtt i kommunalval i någon kommun på Åland
  • inte är minderårig eller har förklarats omyndig
  • inte är ledamot i Ålands förvaltningsdomstol
  • inte är anställd i kommunen i en ledande uppgift