Hur röstar jag?

Du kan rösta i lagtings- och kommunalvalet på följande sätt:

  1. Förtidsrösta under förtidsröstningstiden den 30 september­-10 oktober vid ett allmänt förtidsröstningsställe på Åland.
  2. Förtidsrösta vid ett allmänt förtidsröstningsställe utanför Åland.
  3. Förtidsrösta per brev.
  4. Förtidsrösta inför en valbestyrelse i en inrättning (gäller endast personer som är intagna eller vårdas där).
  5. Rösta i din vallokal på valdagen söndagen den 15 oktober kl. 9.00-20.00.