Förtidsrösta i inrättningar som sjukhus, åldringshem och sjukhem

Förtidsröstning i sjukhus, åldringshem och andra inrättningar ordnas av en särskild valbestyrelse, som kommunen har utsett. Valbestyrelsens medlemmar kommer till inrättningen för att ge dem som vistas där möjlighet att rösta. Röstningen anordnas under minst två dagar, vid tider som valbestyrelsen bestämmer. Tiden meddelas i förväg genom ett väl synligt anslag. En av dagarna ska infalla den sista eller näst sista dagen för förtidsröstningen.

Observera att det endast är de som vistas eller vårdas i inrättningen som får rösta på detta sätt. Personalen har inte rätt att rösta vid en inrättning.