Förtidsrösta vid ett förtidsröstningsställe på Åland

Du kan förtidsrösta på ett allmänt förtidsröstningsställe under förtidsröstningstiden från lördagen den 30 september till tisdagen den 10 oktober. Det finns allmänna förtidsröstningsställen i de flesta kommuner över hela Åland. Det kan vara ett postkontor, kommunkansliet eller något annat ställe som kommunen har bestämt. De allmänna förtidsröstningsställena är öppna på olika tider. Kontrollera tiden med din kommun eller direkt med stället där du vill rösta.

Du kan rösta på vilket allmänt förtidsröstningsställe som helst. Det behöver inte vara i din egen hemkommun.

Var beredd att legitimera dig och ta gärna med röstkortet så går förtidsröstningen smidigare. Valförrättarna på platsen visar hur du ska göra. Om du behöver hjälp har du rätt till ett valbiträde. Du kan också anlita någon som du själv väljer som valbiträde. Även valförrättarna kan hjälpa dig i mån av tid.

När förtidsröstningsställena på Åland har fastslagits kommer det att finnas information om platser och öppettider på den här sidan.