Rösta på valdagen

Valdagen är söndagen den 15 oktober 2023. Vallokalerna är öppna kl. 9.00-20.00.

Du kan bara rösta i den vallokal som är antecknad i ditt röstkort. När du kommer till vallokalen vänder du dig till valförrättarna som kontrollerar att du är röstberättigad. Du måste kunna legitimera dig.

I vallokalen finns ett valbiträde till hjälp ifall du behöver. Du får också anlita en person som du själv önskar till din hjälp. Av valförrättarna får du valsedlar, en för lagtingsvalet (vit valsedel) och en för kommunalvalet (grön valsedel).

Kandidatnumreringarna är olika i lagtings- och kommunalvalen:

  • I lagtingsvalet nr 2 och framåt (vit kandidatförteckning)
  • I kommunalvalet nr 502 och framåt (grön kandidatförteckning)

Se till att du använder rätt valsedel för respektive val. Om du skriver fel på valsedeln, ändra inte utan begär en ny valsedel.

Här på sidan kommer det att finnas information om vallokaler när detta har fastställts.