Ett år kvar till lagtings- och kommunalval

Nästa ordinarie lagtings- och kommunalval förrättas söndagen den 15 oktober 2023. Förtidsröstning ordnas mellan lördagen den 30 september och tisdagen den 10 oktober 2023.

Bestämmelser om val på Åland finns i vallagen (2019:45) för Åland. Enligt vallagen ska ordinarie lagtingsval och kommunalval förrättas det år då det har gått fyra år sedan senaste ordinarie val. Ordinarie lagtingsval och kommunval förrättas samtidigt och den tredje söndagen i oktober är valdag. Röstning i lagtings- och kommunalvalet 2023 sker antingen genom röstning på valdagen, förtidsröstning vid allmänna förtidsröstningsställen eller inrättningar på Åland, förtidsröstning vid allmänna förtidsröstningsställen utanför Åland eller brevröstning. Landskapsregeringen informerar om de olika röstningssätten när valet närmar sig.

Rösträtt i lagtingsval har den som senast på valdagen fyller 18 år (i valet 2023 ska man vara född senast 15.10.2005) och har åländsk hembygdsrätt. Om man bor på Åland och vet att man uppfyller kraven för att beviljas åländsk hembygdsrätt men ännu inte ansökt om sådan rekommenderar landskapsregeringen att man ansöker om hembygdsrätt i god tid inför valet.

Rösträtt i kommunalval har den som senast på valdagen fyller 18 år, har hemort i kommunen senast den 1.9.2023 och har hembygdsrätt eller har haft en hemkommun på Åland utan avbrott under ett år närmast före valdagen (alltså minst från och med 15.10.2022).

I lagtingsval kan kandidater ställas upp av etablerade politiska föreningar eller valmansföreningar. En valmansförening kan bildas för att ställa upp en eller flera kandidater. I kommunalval finns det tre sätt att ställa upp kandidater: 1) genom att bilda en valmansförening, 2) genom en etablerad kommunal politisk förening eller 3) genom att en lokal förening i kommunen ställer upp kandidater i en etablerad politisk förenings namn. Kandidatlistorna till både lagtingsvalet och kommunalvalet ska lämnas in senast den 11 september 2023.

På hemsidan val.ax finns information om lagtings- och kommunalval. För frågor angående val vänligen kontakta landskapsregeringen på telefon 018 25000 eller via e-post till adressen valinfo@regeringen.ax.