Nylansering av val.ax

Landskapsregeringen har nylanserat hemsidan val.ax som innehåller information om lagtings- och kommunalval.

Nästa ordinarie lagtings- och kommunalval förrättas söndagen den 15 oktober 2023. Inför valåret har landskapsregeringens hemsida med valinformation, val.ax, genomgått en innehållsmässig och visuell uppdatering.

Visionen är att val.ax ska fungera som en samlande informationsplattform för allmänna val på Åland. Den uppdaterade hemsidan utgår från fyra temaområden som ska leda besökaren vidare: 1) om val på Åland, 2) för väljare, 3) för kandidater och partier samt 4) för valmyndigheter.

Till e-postadressen valinfo@regeringen.ax kan man ställa frågor om val på Åland. Det går också bra att ringa till landskapsregeringen på telefonnummer 018 25 000.